Stan wody dostarczanej przez ZWiK

Opublikowane w lipcu badania wody wskazują, że łomiankowska "kranówka" jest czysta i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Tezę potwierdza dodatkowo ZWiK w odpowiedzi na złożoną w tej sprawie interpelację - "Wszystkie uzyskiwane wyniki badań pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spełniają wymagania sanitarne (...). Mieszkańcy bez żadnych obaw mogą pić wodę bezpośrednio z kranu, bez poddawania jej obróbce termicznej".
 
Jednocześnie, jak wynika z informacji dostarczonych przez ZWiK, mieszkańcy nie chcą podłączać się do wybudowanej sieci wodociągowej. W Dziekanowie Bajkowym - jedynie 13% wyraziło chęć podpisania ze ZWiK umowy w tym zakresie. Prezentowałem Państwu dane pod koniec lipca.
 
Zastanawiam się, jakie są powody tego, że mieszkańcy nadal wolą korzystać z własnych ujęć wody? Czy powodem jest wysoki koszt podłączenia? Występują częste przerwy w dostawie wody? Zbyt słabe jej ciśnienie? Wysokie koszty eksploatacji, czy może jednak - okresowe odchylenia od przyjętych norm jakości dostarczanej wody?
 
Poniżej informacje, jakie udało mi się zebrać w sprawie.
 
  1. ZWiK nie prowadzi żadnych badań dotyczących powodów, dla których mieszkańcy nie chcą korzystać z dostarczanej przez ZWiK wody. Jednocześnie zapewnia, że cyt. "okresowo informuje i uświadamia mieszkańców o zdrowotnych właściwościach wody z łomiankowskiego wodociągu" w formie artykułów zamieszczanych w Biuletynie Informacyjnym UM, na stronie ZWiK oraz swoim profilu Facebook. "Obecnie planowana jest kolejna kampania informacyjna zachęcająca do korzystania z usług ZWiK". Jedyne informacje, jakie znalazłem w Sieci dotyczą wyników badań i znajdują się na stronie ZWiK. Dlatego postanowiłem dopytać o prowadzone akcje ZWiK. Gdy tylko otrzymam informację - poinformuję.

  2. Z otrzymanej ze ZWiK informacji wynika, że "badania wody dostarczanej mieszkańcom gminy Łomianki, ZWiK wykonuje z częstotliwością co najmniej 3 badań w każdym tygodniu. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, odchylenia w wynikach badania wody są statystycznie nieistotne, czyli można stwierdzić, iż jakość wody w sieci wodociągowej była porównywalna ze wszystkimi uzyskanymi wynikami, na przestrzeni tego okresu i nie ulegała zmianie".

  3. Od mieszkańców podłączonych do wodociągu docierają do mnie sprzeczne informacje dotyczące jakości wody. Są tacy, którzy wyrażają swoje zadowolenie z jakości wody, aczkolwiek nie mają odwagi pić jej bez wcześniejszego jej przegotowania. Są mieszkańcy, którzy skarżą się na nieprzyjemną jej woń. Są też tacy, którzy skarżą się na osadzający się na armaturze kamień (w załączeniu real photo). W tym ostatnim przypadku, jak informuje ZWiK problem może dotyczyć wewnętrznej instalacji, którą zaleca się wymienić po podłączeniu na PVC. Problem w tym, że zdjęcie które prezentuję pochodzi z wymienionej już instalacji...

 

Na koniec kilka danych liczbowych, pozyskanych od ZWiK.
 
  • W 2022 roku ZWiK Sp. z o.o. przeprowadził 11 postępowań przetargowych na realizację inwestycji wod-kan. Z tego 8 unieważniono.
  • Dopłaty z Budżetu Gminy do wody i ścieków w ostatnich latach wynosiły odpowiednio: w 2019 r. - 927,2 tys. zł., w 2020 r. - 969,2 tys. zł., w 2021 r. - 103,9 tys. zł.
  • Wypracowany zysk ZWiK Sp. z o.o. w ostatnich trzech latach, wynosił odpowiednio: w 2019 r. - 565,1 tys. zł., w 2020 r. - 1,7 mln. zł., w 2021 r. - 2,2 tys. zł.
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.