Gmina

Gmina

Strona Internetowa Urzędu: www.lomianki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna: www.osp.lomianki.art.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: www.zwik.lomianki.pl

Komunikacja Miejska Łomianki: www.kmlomianki.info

Centrum Kultury w Łomiankach: www.kultura.lomianki.pl

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe: www.icds.pl

Łomiankowski Informator Społeczno-Biznesowy: www.lomianki.info

 

 

 

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje realizowane na terenie Gminy...

Więcej...
Sesje Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej

W tym miejscu znajdziecie Państwo relacje z posiedzeń Sesji Rady Miejskiej, wyniki głosowań nad podejmowanymi przez Radę Uchwałami a także moje stanowiska w kluczowych dla Gminy sprawach.

Moje głosowania:

- głos za

- głos przeciw

- głos wstrzymujący

Więcej...
Wybory

Wybory

Wybory sołeckie... i nie tylko. Tu znajdziecie informacje na temat wyników wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Jak głosują mieszkańcy naszego sołectwa w odniesieniu do Łomianek.

Więcej...