Bajkowy w liczbach

Obszarem sołectwa Dziekanów Bajkowy jest obszar 80,3 ha ograniczony:
  • od zachodu i północy granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka oraz ulicami: Rolnicza i Przy Jeziorze,
  • od wschodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej,
  • od południa granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej.

Liczba  ludności: 720 (stan na dzień 31-12-2008).