8.09 Zebranie Wiejskie Mieszkańców

8.09 o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim odbędzie się Zebranie Sołeckie. Kluczowym tematem spotkania będzie podsumowanie wydatków realizowanych w ramach obecnego budżetu oraz uchwalenie podziału środków na rok budżetowy 2023.

Dodatkowo zgodnie z zapytaniami mieszkańców chcielibyśmy również omówić z przedstawicielami Urzędu najważniejsze tematy, tj.: stan dróg lokalnych, wodociąg i kanalizacja na terenie sołectwa.

Monika WENDA

Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.