Sesje Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej

W tym miejscu znajdziecie Państwo relacje z posiedzeń Sesji Rady Miejskiej, wyniki głosowań nad podejmowanymi przez Radę Uchwałami a także moje stanowiska w kluczowych dla Gminy sprawach.

Moje głosowania:

- głos za

- głos przeciw

- głos wstrzymujący