Kopciuszka oświetlona...

A wszystko zaczęło się w 2011 roku... To wtedy rozmawiając z mieszkańcami ul. Kopciuszka ustaliliśmy, iż przekażą oni nieodpłatnie na rzecz gmiy swoje grunty pod drogę. Zobowiązałem się wtedy, iż dołożę starań, by na odcinku, który zostanie przekazany zainstalowane zostało oświetlenie. Pomysł podchwycili wówczas także mieszkańcy ul. Bolka i Lolka. Akcję zbierania oświadczeń od mieszkańców tej ulicy osobiście przeprowadzili Państwo Maria i Andrzej Starzyńscy...

Raz jeszcze wielkie dzięki!

Prowadzona od początku 2010 roku wraz z Panem Wojciechem Bąkiem (członkiem Rady Sołeckiej) akcja skoncentrowana była na informowaniu mieszkańców a także na zbieraniu od nich podpisanych oświadczeń i zaowocowała z końcem 2011 roku przekazaniem na rzecz Gminy gruntów o długości blisko 1.300 metrów (w tym 300 m. ul Kopciuszka i około 280 m. ul. Bolka i Lolka).

W efekcie, pod koniec 2011 roku złożyłem wniosek do budżetu gminy o utworzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych dotyczących instalacji oświetlenia ulicznego w ulicach Bolka i Lolka oraz Kopciuszka. 30 stycznia 2012 roku, podczas XX Sesji Rady Miejskiej radni wnieśli poprawki do budżetu. W budżecie gminy zapisane zostały nowe zadania inwestycyjne: 12/12 – „Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka w Dziekanowie Leśnym”, 13/12 – „Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka w Dziekanowie Leśnym”. Oba zadania miały być zrealizowane właśnie na odcinkach, które mieszkańcy nieodpłatnie przekazali Gminie.

Dziś widać pierwsze efekty. 19 sierpnia ruszyły prace geodezyjne. Przez kolejne 2 dni ustawiano latarnie i podłączano okablowanie. Od 22 sierpnia mieszkańcy ulicy Kopciuszka mogą cieszyć się oświetloną ulicą.

kopciuszkaul. Kopciuszka, wjazd od ul. olejowej...

Co z ulicą Bolka i Lolka?

W maju 2012 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. W grudniu Urząd odebrał projekt. Z uwagi na brak uregulowanych kwestii własnościowych dot. podziału nieruchomości poinformowany zostałem, iż wyprostowanie spraw nastąpi wyrokiem Sądu dopiero w lipcu 2013 roku. Urząd zobowiązał się, iż niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej zgody wystąpi do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniegoz wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W chwili obecnej czekam na odpowiedź z Urzędu, co przyniósł lipiec w sprawie... Jeśli okazałoby się, iż nadal występują jakieś problemy natury formalnej, po zasięgnięciu konsultacjacji z mieszkańcami ul. Bolka i Lolka zaproponuję burmistrzowi inne rozwiązanie, które będzie miało na celu szybką finalizację niniejszej inwestycji.

Szanowni Państwo,
Namawiam Was, byście przekazywali nieodpłatnie Gminie grunty pod drogami, których jesteście właścicielami (najlepiej w "pakietach" 250-300 metrów w jednym ciągu na całej szerokości drogi). Umożliwicie mi Państwo w ten sposób wnioskowanie do burmistrza o zapisy w budżecie kolejnych nowych zadań inwestycyjnych, które mogłyby być zrealizowane na terenie naszego sołectwa.

Oświadczenie można pobrać z naszej strony internetowej : TUTAJ.
Należy je wypełnić i złożyć w okienku podawczym Urzędu (ul. Warszawska 115). Proszę nie zapomnić o wykonaniu kopii, jako dowodu złożenia. Oświadczenia można dostarczać również bezpośrednio do mnie (tel. 601 291273). Wykonam kserokopię i złożę dostarczone oświadczenie w Urzędzie w Państwa imieniu. Niezależnie, zawsze proszę o informację.

Póki co... Kopciuszka oświetlona! :)

Marcin ETIENNE