Wybory sołeckie - 19.02 godz. 18:00 (SP w Dziekanowie Polskim)

Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego przez ostatnie 4 lata w wyjątkowy sposób doświadczyli obstrukcji ze strony burmistrza Tomasza Henryka Dąbrowskiego oraz jego podwładnych. Praca ustępującej właśnie Rady Sołeckiej przez lata była sparaliżowana.

Burmistrz nie uznawał sołtysa Dziekanowa Bajkowego, rokrocznie pozbawiał mieszkańców ustawowo należnych im środków w ramach funduszu sołeckiego, odrzucał składane wnioski o inwestycje, zaś jego podwładni dopuszczali się wobec mieszkańców licznych prowokacji. Kuriozalną rzeczą jest również to, że przez lata odmawiano mieszkańcom możliwości nieodpłatnego przekazywania gminie gruntów pod inwestycje drogowe. Zahamowano tym na długie lata proces dotyczący uregulowania stanu własności dróg.

Od 23 listopada 2018 r. (zaprzysiężenie Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak) pozostajemy w innej, jakże lepszej rzeczywistości. Osoby, które wyrządziły Mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego ogrom szkód, w szczególności Tomasz Henryk Dąbrowski i Piotr Rusiecki, odsunięte zostały od Urzędu, mam nadzieję, na zawsze!

Sołtys Jerzy Gregorczyk został prawnie zrehabilitowany. Kancelaria prawna obsługująca Urząd wydała opinię, z której jasno wynika, że w ciągu pełnionej kadencji nigdy nie przestał on pełnić funkcji sołtysa.

Przed nami wybory do Rady Sołeckiej na nową kadencję. Niezależnie, jaki skład nowej rady Mieszkańcy wybiorą, już dziś dziękuję ustępującej Radzie Sołeckiej z Jerzym Gregorczykiem - jej przedstawicielem.

To będzie niełatwa kadencja. Jest tak wiele do zrobienia! Dwie najważniejsze sprawy dla mieszkańców to: budowa sieci wod-kan oraz poprawa infrastruktury drogowej. Mieszkańcy liczą też na rekompensatę utraconych przez ostatnie 4 lata środków (fundusz sołecki, zerowe inwestycje).

 

Nowa Rada Sołecka może liczyć ze strony Burmistrz Gminy oraz większości Rady Miejskiej na życzliwość oraz wsparcie. Pierwsze decyzje pokazały pełną otwartość we współpracy z jednostkami pomocniczymi. Deklaracja comiesięcznych spotkań, zwiększenie roli i autonomiczności jednostek a także uchylenie tych przepisów, które negatywnie wpływają na integrację lokalnych społeczności.

Szanowni Państwo! Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w zebraniu, na którym odbędą się wybory do nowej Rady Sołeckiej Dziekanowa Bajkowego.

Marcin ETIENNE


Ostatnio zmienianyczwartek, 14 luty 2019 00:43