Aktualności

Aktualności

Tu znajdziesz aktualne tematy związane z Dziekanowem Bajkowym, z Gminą... i nie tylko. Imprezy, spotkania, wiadomości, które cieszą, ale i te, co smucą. Słowem wszystkie newsy zebrane w jednym miejscu.

 • Budżet Gminy na 2019 rok

  Przyjęty podczas IV Sesji Rady Miejskiej Budżet Gminy na 2019 rok jest pierwszym, za którym od 4 lat zagłosowałem. Pomimo tego, iż nadal jest budżetem, który powoduje swym niesprawiedliwym podziałem środków, wykluczenie mieszkańców wielu terenów, w szczególności mieszkańców Dziekanowa Bajkowego.

  Chciałbym w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż przedłożony radnym plan finansowy na 2019 rok, choć parafowany przez obecną burmistrz, w 90% jest reliktem minionej władzy. Będzie on zatem wymagał już w najbliższych miesiącach bardzo mocnej korekty. Póki co, wpisano do niego zadanie inwestycyjne dot. m.in. rozbudowy szkoły w Sadowej wraz z budową infrastruktury sportowej. Nie ukrywam, że właśnie to było powodem, iż projekt uchwały wsparłem swym głosowaniem.

  Inwestycje w Sadowej

  Szkoła w Sadowej wybudowana w latach 60. ubiegłego wieku w czynie społecznym od ponad pół wieku służy mieszkańcom gminy. To tu z całych Łomianek delegowane były przez lata dzieci z przeróżnymi dysfunkcjami. To tu uczyli nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym ukierunkowanym do pracy z dziećmi z orzeczeniami. To tu wreszcie, jeszcze 5 lat temu uczyło się 63 (sześćdziesięcioro troje) dzieci. Przez ostatnie 4 lata burmistrz Tomasz Dąbrowski nie zrobił nic dla poprawy warunków uczących się tam dzieci. Szkoła była stopniowo wygaszana. Obecnie uczy się w niej 11 dzieci. Szkoła nie ma świetlicy, biblioteki ani stołówki. Dzieci na okoliczność prowadzonych zajęć wychowania fizycznego korzystają z wąskiego korytarza.

  Koszt utrzymania szkoły w obecnym stanie to ponad 1 mln złotych rocznie. Gmina dodatkowo wydaje ponad 700 tys. złotych rocznie na dowóz dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności do Warszawy. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę – gmina wydatkowała do tej pory blisko 430 tys. złotych.

  Oczekuję wobec powyższego od obecnych władz przeprowadzenia szczegółowej analizy zasadności inwestycji, w tym powrotu do rozmów z wójtem Czosnowa na temat możliwości wspólnej jej realizacji. Pragnę przypomnieć, że 3 lata temu wraz z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim uczestniczyłem w takich rozmowach i wójt Czosnowa był chętny, by partycypować w kosztach rozbudowy szkoły w kwocie do wysokości 30% inwestycji.

  Niezależnie, w ramach zabezpieczonych obecnie środków, należy wykonać dokumentację projektową dotyczącą wykonania na terenie wsi Sadowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Tak, by w najbliższym możliwym czasie mieszkańcy mogli korzystać z infrastruktury sportowej na równych zasadach, co inni mieszkańcy gminy.

  Dziekanów Bajkowy

  ZERO INWESTYCJI w Dziekanowie Bajkowym – grzmieli dumnie, z niekrytą satysfakcją przez ostatnie 4 lata poprzedni włodarze miasta. Równocześnie odrzucając permanentnie składane przeze mnie wnioski do budżetu. Mało tego, burmistrz Tomasz Dąbrowski pozbawił mieszkańców także należnych im ustawowo środków w ramach funduszu sołeckiego. Zrobił to z naruszeniem prawa. Mieszkańcy moi stracili w sumie ponad 160 tys. złotych. Stracili środki te bezpowrotnie. Mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego odmawiano możliwości przekazywania na rzecz gminy nieodpłatnie gruntów, zasłaniając się brakiem zabezpieczonych w budżecie środków na okoliczność sporządzania aktów notarialnych. Jednocześnie burmistrz wybiórczo nabywał grunty w innych częściach gminy. Szkodliwa polityka burmistrza Dąbrowskiego doprowadziła do zahamowania procesu przekazywania nieodpłatnie gruntów przez mieszkańców Dziekanowa Bajkowego. Zostałem przez skarbnik gminy zapewniony, że w przedłożonym budżecie wspomniane środki na sporządzanie aktów notarialnych zostały zabezpieczone.

  Wobec powyżej wspomnianych praktyk liczę, iż mieszkańcy sołectwa Dziekanów Bajkowy otrzymają od Urzędu wsparcie zaplanowanych działań w ramach przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia.

  Bezpieczeństwo

  W przyjętym budżecie na 2019 rok zabezpieczone zostały środki na dokumentację dotyczącą doświetlenia drogi opaskowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Miłej. Drogą tą poruszają się dzieci w drodze do szkoły przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym. Również osoby starsze w drodze do kościoła przy ul. Miłej. Doświetlenie najczęściej uczęszczanych odcinków dróg opaskowych w gminie, na wzór drogi zbiorczej wzdłuż Dziekanowa Bajkowego wpłynie niewątpliwie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

  Dokonując na początku przyszłego roku zmian w uchwale budżetowej należy również zadbać o bezpieczeństwo dzieci na przejściach dla pieszych nieopodal szkół. Stąd wnioskował będę o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na budowę aktywnych przejść dla pieszych, wzorem tego w Dziekanowie Polskim.

  W budżecie należałoby również zabezpieczyć środki na patrole policji w ramach służb ponadnormatywnych, jak również rozbudowy systemu miejskiego monitoringu.

  Szanowna Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Państwo Radni!

  Przed nami gorący czas związany z dopracowaniem budżetu tak, by był on zrównoważony i sprawiedliwy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. By zawierał zadania inwestycyjne, które będą służyły wszystkim jej mieszkańcom, nie zaś określonym grupom wpływów. Czeka nas rozwiązanie problemu związanego z projektem tzw. „małej obwodnicy”, czy zaplanowanego węzła „Sadowa”. Należy usunąć szkodliwe dla mieszkańców zapisy zawarte w zastanym, istniejącym obiegu prawnym.

  Szanowni Państwo, niech nasza praca nad kształtem przyszłorocznego budżetu będzie wstępem do prac nad budżetem obywatelskim.

  Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2019 roku! 

  Marcin ETIENNE

  Więcej...
 • Nie strzelaj w Sylwestra!

  Poniższe stanowisko w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Łomianki przyjęte zostało głosami 14 radnych, w tym: KWW "Mieszkańcy Łomianek", KWW "Wolne Łomianki" oraz Joanna Zabłocka Łudzeń (PiS). Radny Piotr Bartoszewski był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu.


  Stanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r.
  w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Łomianki.

  Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 Rozdziału II Statutu Gminy Łomianki przyjętego uchwałą Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła następujące stanowisko:

  Drodzy Mieszkańcy.

  I. W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i Nowym Rokiem Rada Miejska w Łomiankach zwraca się z apelem i prośbą do mieszkańców Gminy Łomianki o ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych - fajerwerków.

  II. Już niedługo będziemy witali Nowy Rok. Część z nas na balach i zabawach, a część w domach wśród bliskich. Kiedy jedni będą składali życzenia, inni przystąpią do odpalania sztucznych ogni i petard. Apelujemy w tym roku o umiar. Wystrzały fajerwerków i towarzyszący przy tym huk jest dla zwierząt, które żyją wśród nas i obok nas, prawdziwym koszmarem. Tu w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego zwierzęta dziko żyjące powinny liczyć na azyl i przyjazne sąsiedztwo ludzi. Nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami może powodować również zagrożenie dla zdrowia samych mieszkańców.

  To prawda, że chcemy się bawić i hucznie witać nowy rok. Pamiętajmy jednak, że to co dla nas będzie chwilową radością, dla naszych młodszych braci jest torturą i zostawia w ich psychice trwałe ślady.
  W tych dniach ucieka i ginie rekordowa liczba czworonogów. Nie wszystkie z nich mają szansę dotrzeć do schronisk.

  III. Życzymy, aby Nowy 2019 Rok w Gminie Łomianki zaczął się zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt zdrowo, szczęśliwie i spokojnie!

  Do Siego Roku!

  IV. Apel podlega publikacji na stronie Urzędu Gminy Łomianki, w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Więcej...
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej

  23 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w auli widowiskowej ICDS (ul. Staszica 2) odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na kadencję 2018-2023. 

  Postanowienie Komisarza Wyborczego Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

  Zapraszam Państwa bardzo serdecznie,
  Marcin ETIENNE

  Więcej...
 • Mamy Panią Burmistrz!

  Miło mi Państwa poinformować, że nowym Burmistrzem Łomianek wybrana została Małgorzata Żebrowska-Piotrak uzyskując 51,78% wszystkich głosów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie portalu Lomianki.Info.

  Wszystkim, którzy przyczynili się do tego naszego wspólnego sukcesu składam najserdeczniejsze podziękowania. W szczególności jednak dziękuję Mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego. Wraz z Mieszkańcami Dziekanowa Polskiego i Nowego oddaliśmy na Panią Burmistrz 731 głosów. To najwięcej spośród wszystkich wyników zarejestrowanych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Łomiankach. To dla mnie zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Wierzę, że nie zawiedziemy. 

  Marcin ETIENNE

  Więcej...