Budżet Gminy na 2019 rok

Przyjęty podczas IV Sesji Rady Miejskiej Budżet Gminy na 2019 rok jest pierwszym, za którym od 4 lat zagłosowałem. Pomimo tego, iż nadal jest budżetem, który powoduje swym niesprawiedliwym podziałem środków, wykluczenie mieszkańców wielu terenów, w szczególności mieszkańców Dziekanowa Bajkowego.

Chciałbym w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż przedłożony radnym plan finansowy na 2019 rok, choć parafowany przez obecną burmistrz, w 90% jest reliktem minionej władzy. Będzie on zatem wymagał już w najbliższych miesiącach bardzo mocnej korekty. Póki co, wpisano do niego zadanie inwestycyjne dot. m.in. rozbudowy szkoły w Sadowej wraz z budową infrastruktury sportowej. Nie ukrywam, że właśnie to było powodem, iż projekt uchwały wsparłem swym głosowaniem.

Inwestycje w Sadowej

Szkoła w Sadowej wybudowana w latach 60. ubiegłego wieku w czynie społecznym od ponad pół wieku służy mieszkańcom gminy. To tu z całych Łomianek delegowane były przez lata dzieci z przeróżnymi dysfunkcjami. To tu uczyli nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym ukierunkowanym do pracy z dziećmi z orzeczeniami. To tu wreszcie, jeszcze 5 lat temu uczyło się 63 (sześćdziesięcioro troje) dzieci. Przez ostatnie 4 lata burmistrz Tomasz Dąbrowski nie zrobił nic dla poprawy warunków uczących się tam dzieci. Szkoła była stopniowo wygaszana. Obecnie uczy się w niej 11 dzieci. Szkoła nie ma świetlicy, biblioteki ani stołówki. Dzieci na okoliczność prowadzonych zajęć wychowania fizycznego korzystają z wąskiego korytarza.

Koszt utrzymania szkoły w obecnym stanie to ponad 1 mln złotych rocznie. Gmina dodatkowo wydaje ponad 700 tys. złotych rocznie na dowóz dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności do Warszawy. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę – gmina wydatkowała do tej pory blisko 430 tys. złotych.

Oczekuję wobec powyższego od obecnych władz przeprowadzenia szczegółowej analizy zasadności inwestycji, w tym powrotu do rozmów z wójtem Czosnowa na temat możliwości wspólnej jej realizacji. Pragnę przypomnieć, że 3 lata temu wraz z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim uczestniczyłem w takich rozmowach i wójt Czosnowa był chętny, by partycypować w kosztach rozbudowy szkoły w kwocie do wysokości 30% inwestycji.

Niezależnie, w ramach zabezpieczonych obecnie środków, należy wykonać dokumentację projektową dotyczącą wykonania na terenie wsi Sadowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Tak, by w najbliższym możliwym czasie mieszkańcy mogli korzystać z infrastruktury sportowej na równych zasadach, co inni mieszkańcy gminy.

Dziekanów Bajkowy

ZERO INWESTYCJI w Dziekanowie Bajkowym – grzmieli dumnie, z niekrytą satysfakcją przez ostatnie 4 lata poprzedni włodarze miasta. Równocześnie odrzucając permanentnie składane przeze mnie wnioski do budżetu. Mało tego, burmistrz Tomasz Dąbrowski pozbawił mieszkańców także należnych im ustawowo środków w ramach funduszu sołeckiego. Zrobił to z naruszeniem prawa. Mieszkańcy moi stracili w sumie ponad 160 tys. złotych. Stracili środki te bezpowrotnie. Mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego odmawiano możliwości przekazywania na rzecz gminy nieodpłatnie gruntów, zasłaniając się brakiem zabezpieczonych w budżecie środków na okoliczność sporządzania aktów notarialnych. Jednocześnie burmistrz wybiórczo nabywał grunty w innych częściach gminy. Szkodliwa polityka burmistrza Dąbrowskiego doprowadziła do zahamowania procesu przekazywania nieodpłatnie gruntów przez mieszkańców Dziekanowa Bajkowego. Zostałem przez skarbnik gminy zapewniony, że w przedłożonym budżecie wspomniane środki na sporządzanie aktów notarialnych zostały zabezpieczone.

Wobec powyżej wspomnianych praktyk liczę, iż mieszkańcy sołectwa Dziekanów Bajkowy otrzymają od Urzędu wsparcie zaplanowanych działań w ramach przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia.

Bezpieczeństwo

W przyjętym budżecie na 2019 rok zabezpieczone zostały środki na dokumentację dotyczącą doświetlenia drogi opaskowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Miłej. Drogą tą poruszają się dzieci w drodze do szkoły przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym. Również osoby starsze w drodze do kościoła przy ul. Miłej. Doświetlenie najczęściej uczęszczanych odcinków dróg opaskowych w gminie, na wzór drogi zbiorczej wzdłuż Dziekanowa Bajkowego wpłynie niewątpliwie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

Dokonując na początku przyszłego roku zmian w uchwale budżetowej należy również zadbać o bezpieczeństwo dzieci na przejściach dla pieszych nieopodal szkół. Stąd wnioskował będę o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na budowę aktywnych przejść dla pieszych, wzorem tego w Dziekanowie Polskim.

W budżecie należałoby również zabezpieczyć środki na patrole policji w ramach służb ponadnormatywnych, jak również rozbudowy systemu miejskiego monitoringu.

Szanowna Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Państwo Radni!

Przed nami gorący czas związany z dopracowaniem budżetu tak, by był on zrównoważony i sprawiedliwy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. By zawierał zadania inwestycyjne, które będą służyły wszystkim jej mieszkańcom, nie zaś określonym grupom wpływów. Czeka nas rozwiązanie problemu związanego z projektem tzw. „małej obwodnicy”, czy zaplanowanego węzła „Sadowa”. Należy usunąć szkodliwe dla mieszkańców zapisy zawarte w zastanym, istniejącym obiegu prawnym.

Szanowni Państwo, niech nasza praca nad kształtem przyszłorocznego budżetu będzie wstępem do prac nad budżetem obywatelskim.

Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2019 roku! 

Marcin ETIENNE

Ostatnio zmienianypiątek, 28 grudzień 2018 13:11