Dlaczego nie są odśnieżane uliczki Dziekanowa Bajkowego?

Szanowni Sąsiedzi w związku z licznymi pytaniami skierowanymi do mnie w tej kwestii informuję.

Pomimo przekazanych wolą mieszkańców z funduszu sołeckiego pieniędzy Gmina zwleka z odśnieżaniem naszych uliczek. Nie zostaliśmy ujęci w harmonogramie odśnieżania, ponieważ firma, wykonująca tą usługę posiada tylko duże samochody mające problem z poruszaniem się po naszych drogach. Od ponad tygodnia codziennie przeprowadzam rozmowę z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska i otrzymuję niezmienną odpowiedz, że Gmina nie będzie odśnieżać uliczek, które nie są jej własnością. Natomiast ciągnik, którym można by ewentualnie przeprowadzić odśnieżanie jest popsuty i czeka na części zamienne. Złożyłem do urzędu dwa pisma z prośbą o odśnieżanie i posypanie naszych uliczek piaskiem. Prosiłem również o ustawienie na wjazdach w nasze uliczki pojemników z piaskiem, aby można było dodatkowo posypać najbardziej newralgiczne miejsca w celu poprawienia bezpieczeństwa poruszania się pieszych.

W czwartek 30.01.2014 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami, podczas tego spotkania również zadałem pytanie o odśnieżanie na naszym terenie. Pan Piotr Rusiecki zastępca burmistrza poinformował mnie, że ciągnik będący własnością ZWiK, jest produkcji angielskiej, uległ uszkodzeniu i oczekują na części zamienne.

W celu otrzymania bliższych informacji podaję numer telefonu.

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Kierownik: Katarzyna Wrońska

tel. 22 768 62 24, 22 768 62 25