Zebranie Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego

Dnia 23 września odbyło się Zebranie Mieszkańców Sołectwa Dziekanów Bajkowy.
Gośćmi zebrania byli: Pan Burmistrz Wiesław Pszczółkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Łomianek Pan Marek Zielski oraz Radny Rady Miejskiej Okręgu Dziekanów Bajkowy - Pan Adam Salwowski. W zebraniu udział wzięło 42 mieszkańców Sołectwa.

Mam przyjemność poinformować, iż podczas obrad mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 36 głosami przyjęli propozycję Rady Sołeckiej podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2010 rok. Sprawozdanie z zebrania niebawem opublikujemy na naszej stronie...

W imieniu Rady Sołeckiej składam Państwu gorące podziękowania za tak liczny udział w zebraniu.

Marcin Etienne