Milcząca zgoda... i nic

Na początku grudnia' 2012 zamieściłem na łamach kwartalnika "Goniec Bajkowy" artykuł "Korty tenisowe w Dziekanowie Bajkowym?" dotyczący realizacji na terenie naszego sołectwa nowej inwestycji - budowy wielofunkcyjnego boiska przy ul. Waligóry.

Wspomniany artykuł zakończyłem... dość optymistycznie: "Realizacja niniejszej inwestycji przez Urząd bez zbędnej zwłoki, będzie niewątpliwie nie bez znaczenia dla budżetu naszej gminy. Szybkie i sprawne przygotowanie niezbędnej dokumentacji, dalej ogłoszenie przetargu pozwoli wybudować na naszym terenie boisko z wykorzystaniem środków zewnętrznych. W styczniu 2013 roku ostatni już raz gmina może starać się o uzyskanie na ten cel ok. 70% dofinansowania. Wierzę, że tak się stanie!".

Niestety. Minęły dwa miesiące, a Urząd nie zrobił kompletnie NIC, co przybliżyłoby nas do finalizacji wspomnianej inwestycji...

Na początku grudnia ub. roku do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynął podpisany przez projektanta wniosek o zgłoszenie robót budowlanych na terenie przeznaczonym pod budowę boiska na terenie Dziekanowa Bajkowego. Do wniosku załączone zostały opracowane w trybie pilnym (tu ogromne podziękowania dla pracowni architektonicznej "arch1.eu" Pana Krzysztofa Czyżyckiego) niezbędne dokumenty, w tym: mapy, szkice, uzgodnienia, pozwolenia etc.

"Milcząca zgoda organu", bo tak należy odczytywać zapis w końcowej części wniosku zakłada, iż Urząd od początku stycznia mógł realizować niniejszą inwestycję.

Tymczasem, Urząd do dnia dzisiejszego nie zrobił kompletnie nic w sprawie. Cała sprawa jest tym bardziej niepokojąca, iż 4 lutego (w najbliższy poniedziałek) mija termin składania wniosków na dofinansowanie budowy obiektu ze środków UE. Niezłożenie wniosku oznaczać będzie, iż Gmina, realizując inwestycję z budżetu miasta, straci na tym ok. 150 tys. zł.

Pozostały 2 dni na złożenie wniosku... Panie Burmistrzu, czekamy.

Interpelacja odczytana podczas Sesji Rady Miejskiej 24 stycznia 2013 r.
Pismo do Pana Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego z 30 stycznia 2013 r.
Wniosek o zgłoszenie robót tzw. "milcząca zgoda"

Marcin ETIENNE