Korty tenisowe w Dziekanowie Bajkowym?

To nie żart! Wszystko wskazuje na to, że dwufunkcyjne boisko do siatkówki oraz tenisa ziemnego otwarte zostanie w Dziekanowie Bajkowym już na wiosnę przyszłego roku.

Długo oczekiwana przez nas inwestycja tak naprawdę ruszyła już kilka tygodni temu. Tak jak obiecywałem Państwu na ostatnim zebraniu wiejskim, we wrześniu złożyłem na ręce burmistrza wniosek do budżetu, w którym zgłosiłem potrzebę zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2013 środków na budowę dwufunkcyjnego boiska do siatkówki i tenisa na terenie naszego sołectwa.

W trakcie prowadzonych rozmów z Zastępcą Burmistrza ds. Rozwoju, Panem Bogdanem Kłódkiewiczem ustaliliśmy, iż jeszcze w tym roku otwarte zostanie nowe zadanie inwestycyjne, w ramach którego w budżecie gminy zabezpieczy się kwotę 15 tys. złotych na wykonanie projektu dwufunkcyjnego boiska.

Tak też się stało.
5 listopada br. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali zmiany w budżecie, w którym zapisano długo oczekiwaną przez mieszkańców Dziekanowa Bajkowego inwestycję.

Co teraz?
Dziś mogę uchylić rąbek tajemnicy, iż zanim w budżecie zostały zabezpieczone środki, wykonywana została awansem koncepcja boiska. Tak. Dokument jest już gotowy. Dzięki temu, już dziś można starać się o opracowanie wstępnego kosztorysu.

Wykonana przez Zespół Architektów i Konstruktorów „arch1.eu” (www.arch1.eu) koncepcja zakłada przygotowanie utwardzonego miejsca parkingowego dla 10 miejsc wraz z miejscem parkingowym dla osób niepełno-sprawnych. Zapisano w niej ponadto wybudowanie niewielkiego budynku zaplecza.

Fot. Nawierzchnia typu „mondo 6615”


Przyjęto jeden z dwóch wariantów sztucznej nawierzchni. W projekcie zastosowana zostanie sztuczna trawa typu „edel grass” lub „mondo 6615”. Konsultacje w tej sprawie prowadzone są przez projektanta z osobami czynnie trenującymi zarówno tenis, jak i piłkę siatkową.

6 listopada pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomiankach i biurem architektonicznym podpisana została umowa na wykonanie projektu. Termin zakończenia umowy wyznaczono na 7 grudnia br.

Fot. Nawierzchnia typu „edel grass”

9 listopada do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie wpłynął wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. To znacznie uprości procedurę gromadzenia dokumentacji, a co za tym idzie znacznie przyspieszy realizację inwestycji.

 

Kolejny etap będzie polegał na ogłoszeniu przetargu na prace budowlane i rozpoczęciu prac. Realizacja niniejszej inwestycji przez Urząd bez zbędnej zwłoki, będzie niewątpliwie nie bez znaczenia dla budżetu naszej gminy. Szybkie i sprawne przygotowanie niezbędnej dokumentacji, dalej ogłoszenie przetargu pozwoli wybudować na naszym terenie boisko z wykorzystaniem środków zewnętrznych. W styczniu 2013 roku ostatni już raz gmina może starać się o uzyskanie na ten cel ok. 70% dofinansowania.

Wierzę, że tak się stanie!

Marcin ETIENNE