Aktualności

Aktualności

Tu znajdziesz aktualne tematy związane z Dziekanowem Bajkowym, z Gminą... i nie tylko. Imprezy, spotkania, wiadomości, które cieszą, ale i te, co smucą. Słowem wszystkie newsy zebrane w jednym miejscu.

 • Rezygnacja Sołtys z pełnionej funkcji

  30 grudnia 2022 r. Sołtys Dziekanowa Bajkowego, Pani Monika Wenda, złożyła na ręce Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak rezygnację z pełnionej funkcji.
   
  Doświadczony bezczynnością burmistrza poprzedniej kadencji, zapytałem Urząd, co zamierza w sprawie. Poniżej przedstawiam stanowisko Urzędu.
   
  Szanowny Panie Radny, w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 stycznia 2023 roku informuję, że (...) zgodnie z Ordynacją Wyborczą dla Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (...) wybory zarządza Rada Miejska, która określa datę ich przeprowadzenia. W najbliższym czasie Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej projekt uchwały ww. sprawie.
   
  Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego, przed nami wybory...
   
  Marcin ETIENNE
  Więcej...
 • 2.02 Konsultacje społeczne!

  W dniach od 23 stycznia do 13 lutego 2023 r. przeprowadzone zostaną Konsultacje społeczne w temacie "projekt MPZP w rejonach: ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym, „Kiełpin Zachód” oraz ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego".
   
  Informacje na temat konsultowanych projektów udzielane będą telefonicznie pod numerami (22) 888-98-51, (22) 768-62-35 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 18.
   
  W czwartek 2 lutego 2023 r. o godzinie 17:00 w auli ICDS, ul. Staszica 2, zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Gminy Łomianki, podczas którego omówione zostaną rozwiązania proponowane w projektach konsultowanych planów.
   
  Marcin ETIENNE
  Więcej...
 • Życzenia Świąteczne

  Odpoczynku. Wytchnienia od dnia codziennego.
  Rodzinnego, domowego ciepła.
  Radości z tego, co miłe.
  Nadziei na to, że niemiłe szybko przeminie.
  Tego życzę Wam tu i Wam - tam.
  Zdrowych, pogodnych, pięknych Świąt.

  Marcin ETIENNE

  Więcej...
 • Opóźnienia w realizacji inwestycji ZWiK

  Poniżej otrzymana odpowiedź na złożoną do ZWiK Sp. z o.o. 7.11 interpelację.

  ✍️ Czy wydana przez Starostę 13.07 decyzja uprawomocniła się?

  Decyzja Nr 678/GM/2022 z dnia 06.07.2022 r., która wpłynęła do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Łomiankach Sp. z o. o. dnia 13.07.2022 r. aktualnie nie jest prawomocna. Do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło odwołanie (czterech osób) od w/w decyzji i obecnie sprawą zajmuje się Wojewoda Mazowiecki w Warszawie.

  ✍️ Jakie prace prowadzi obecnie ZWiK na terenie Dziekanowa Bajkowego?

  Aktualnie na terenie Dziekanowa Bajkowego prowadzone są działania mające na celu pozyskanie przez ZWiK praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane poprzez zastosowanie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

  Inwestycja na terenie ulicy Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki oraz Kota w Butach jest obecnie na etapie uzyskania decyzji:

  • nr 511/GM/2022 z dnia 12.05.2022 r. (decyzja stała się ostateczna i prawomocna w dniu 16.06.222 r. ) – dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • nr 678/GM/2022 z dnia 06.07.2022 r. (brak ostateczności w związku z odwołaniem się od decyzji czterech osób, aktualnie sprawa trafiła do Wojewody Mazowieckiego) – dot. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

  Inwestycja na terenie ulicy Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka oraz Marii Kownackiej jest obecnie na etapie:

  • otrzymanie pisma z dnia 24.10.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego (aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji) – dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • uzyskania decyzji nr 957/GM/2022 z dnia 28.10.2022 r. (aktualnie oczekujemy na ostateczność) – dot. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

  Marcin ETIENNE

  Więcej...