Mój wybór... w wyborach' 24

Od trzech tygodni, nieustannie kontaktują się ze mną Mieszkańcy i pytają mnie – na kogo oddać głos w nadchodzących wyborach? Więcej! Pytają mnie, na kogo JA oddam swój głos? Za to zaufanie, ogromnie Wam wszystkim dziękuję.
 
Wydarzenia z 4 marca spowodowały, że nagle i nieoczekiwanie wypadłem w przedbiegach z "kampanijnej gry". Sytuacja wymusiła na mnie dywersyfikację wyborczego głosu. Jestem jednak dziś w tej komfortowej sytuacji – JAK WIĘKSZOŚĆ Z WAS – że nie jestem związany z żadnym Komitetem Wyborczym, ani żadnym ugrupowaniem politycznym. Wobec czego, nie obowiązuje mnie political correctly.
 
Nigdy nie należałem do tych, co kryją się ze swoimi poglądami, sympatiami i antypatiami. Zawsze działałem w sposób transparentny. Tak będzie i teraz. W nadchodzących wyborach Mieszkańcy dokonają wyboru spośród:
 
115 kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
37 kandydatów do Rady Powiatu.
6 kandydatów na Urząd Burmistrza.
187 kandydatów do Rady Miejskiej (61 z okręgu 1, 55 z okręgu 2 oraz 71 z mojego okręgu 3).
 
Te wybory będą zatem dla większości z Was trochę jak z grą... w "Mister Mind". Czyli, jak ułożyć ze sobą logicznie nazwiska, by najbardziej nam pasowały. Dodatkowo, co ważne, by ze sobą korespondowały.
 
Nie do końca lubię ryzykować... Dlatego, dokonując wyboru kierowałem się:
  • wiedzą
  • doświadczeniem i...
  • osiągnięciami poszczególnych kandydatów.
 
Przejrzałem ich profile społecznościowe. Zajrzałem do ich programów wyborczych. Rozmawiałem z nimi na czacie, wymieniałem wiadomości e-mail, organizowałem spotkania wideo. Pozyskane w ten sposób informacje skonfrontowałem na końcu z potrzebami Mieszkańców. To były dla mnie naprawdę pracowite trzy tygodnie...
 
RADA SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
 
Dwa tygodnie temu dotarła do nas informacja o pozyskaniu dla Łomianek środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy środki na:
  • Remont świetlicy miejskiej w Burakowie.
  • Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Aktywizację łomiankowskich seniorów.
  • Zapobieganie bezdomności zwierząt.
  • Wsparcie Rady Młodzieżowej i inne.


W sumie, niemal 180 tys. złotych.

Moją kandydatką do Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest Anna Katarzyna Brzezińska, Koalicja Obywatelska, Lista Nr 5, Pozycja Nr 2. Anna jest obecnie Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jej głównym spektrum zainteresowań są inwestycje drogowe związane z bezpieczeństwem (ścieżki rowerowe, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych). Działa na rzecz małych i średnich klubów sportowych oraz wspiera nowopowstałą Mazowiecką Radę ds. Równości.
 
 
RADA POWIATU WARSZAWSKIEGO-ZACHODNIEGO
 
15 lat mojej pracy na rzecz lokalnego samorządu skoncentrowana była głównie na sprawach społecznych. Służba zdrowia, oświata, praca z dziećmi. Z dziećmi i młodzieżą pracuję, z drobnymi przerwami, od ponad 30 lat. Obecnie również, jako wykładowca akademicki.
 
Moim kandydatem do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego jest Krzysztof Markiewicz, Trzecia Droga, Trzeci Okręg (czyli gmina Łomianki) Pozycja Nr 1.
Krzysztof jest obecnie Radnym Gminy Izabelin. Jak mówi o nim Dorota Zmarzlak, Wójtowa Izabelina - Krzysztof jest jednym z najaktywniejszych radnych. Jego pasją jest cały obszar usług społecznych, w tym, wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne dla dzieci, młodzieży, ale i osób dorosłych".
 
Podstawowym celem Krzysztofa Markiewicza jest zapewnienie finansowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie naszej gminy (jakże potrzebne!). Chciałby, we współpracy z innymi gminami, wesprzeć pomoc psychologiczną skierowaną do dzieci, młodzieży oraz rodzin. Jak zaznacza - "czas oczekiwania na pierwszą wizytę to obecnie... około rok". Krzysztof otrzymał rekomendacje od Doroty Zmarzlak. Dla mnie rekomendacje te są naprawdę ważne. Dorota Zmarzlak pracuje bowiem tylko z najlepszymi z najlepszych.
 
 
RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
 
Wśród listy ponad 70 kandydatów do Rady Miejskiej z mojego 3. Okręgu jest jedna osoba, która, w przypadku dostania się do Rady Miejskiej będzie miała niewątpliwie najwięcej do stracenia... Składa obietnice zaangażowania się w prace zmierzające do uporządkowania kwestii własności dróg. Jak wiecie, jest to temat wyjątkowo trudny.
 
Kandydatka, którą rekomenduję kładzie na szali obietnice vs dobre imię stworzonej przez siebie kancelarii adwokackiej, którą prowadzi w Łomiankach. Odważnie! Tym bardziej, że nazwa kancelarii jest tożsama z nazwiskiem tej kandydatki. A jest nią Agata Paplińska, Dialog Łomianki, Okręg Nr 3 Pozycja Nr 2.
 
Agata Paplińska jest mieszkanką Dziekanowa Leśnego. Jest adwokatem. Jej zainteresowania skupione są na kwestiach związanych z rozwiązaniem zawiłości prawnych dróg w gminie, zwodociągowania i skanalizowania obszarów wiejskich. Interesuje się również sprawami społecznymi. Chciałaby wprowadzić w naszej gminie bon żłobkowy i zorganizować dom dziennej opieki seniora.
 
 
BURMISTRZ ŁOMIANEK
 
Przyszedł czas na prezentację mojego ostatniego kandydata - na Urząd Burmistrza. Przyjąłem zasadę, że nie będę prowadził negatywnej kampanii wobec kontrkandydatów, eliminując tych, wobec których mam mocno wyrobione zdanie. Pomimo tego, że to z pewnością ułatwiłoby mi wskazanie mojego lidera...
 
Gdy zbierałem podpisy poparcia dla list KO w okresie przygotowań do kampanii podeszła do mnie Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Przywitaliśmy się, po czym usłyszałem: I co? Będziesz miał problem na kogo zagłosować(...). Odpowiedziałem krótko: Solidnie na to pracowałaś przez ostatnich pięć lat.
 
Gdy rozmawiam z Mieszkańcami, w większości (niestety) wyrażają oni następującą opinię: Obecna burmistrz okazała się osobą butną i arogancką, nie dało się z nią rozmawiać, złośliwa baba, zakrzykiwała swojego rozmówcę, nie potrafiła słuchać, przerywała, zawsze wiedziała lepiej, przeklinała, na spotkaniach siedziała zazwyczaj nosem w komórce. Nie tak miało być!
 
Inni dodają... Zmarnowana kadencja! Nic nie zrobiła! Nieudacznik! Leń! Zero inwestycji! I jeszcze te bloki...
 
W materii "złożonego charakteru" ustępującej Burmistrzyni dyskutować nie zamierzam. Nie czuję się w tym obszarze ekspertem. Opisane wyżej zachowanie obserwowałem i nigdy go nie zaakceptowałem. Mam świadomość, że mogło to być ogromnym obciążeniem dla wielu Mieszkańców. Zwykłych interesantów. Osób, które z czasem odwróciły się od piastującej Urząd Burmistrzyni Łomianek.
 
Czy była to jednak zmarnowana kadencja, czy jednak nie?
Stowarzyszenie Mieszkańcy Łomianek powstało, jako alternatywa dla stylu rządzenia poprzedniej władzy. Zrzeszało jednak ludzi kompletnie różnych ideowo i światopoglądowo. Wbrew przekonaniu, Burmistrzyni tak naprawdę NIGDY nie miała większości w Radzie Miejskiej. Z grupy kandydatów Stowarzyszenia Mieszkańcy Łomianek, mandaty otrzymało 9 członków stowarzyszenia. Wszystkie decyzje powstawały zatem od samego początku w oparciu o wymuszone kompromisy. To powodowało narastanie frustracji między burmistrz i radnymi, ale i pomiędzy samymi radnymi. Wszechobecne rozgoryczenie umacniało front przeciwników obecnej Burmistrzyni. Apogeum nastąpiło w momencie zablokowania obrad Sesji Rady Miejskiej przez ówczesnego jej Przewodniczącego Adama Salwowskiego.
 
Nie sposób w tym miejscu pominąć sytuacji zewnętrznej, z jaką musieliśmy się wszyscy zmierzyć. Najpierw pandemia, później wojna za naszą wschodnią granicą, a w konsekwencji - ogromny napływ uchodźców (20%), wysoka inflacja oraz brak dostępu do środków zewnętrznych w ramach KPO. Pomimo tych przeciwności, uważam że Burmistrzyni Łomianek przeprowadziła nas przez ten ekstremalnie trudny czas w sposób bezbłędny.
 
Nie będę w tym miejscu wymieniał inwestycji, jakie powstały podczas mijającej kadencji. Stworzyłem na tę okoliczność infografikę dla tych wszystkich, którzy negują dorobek Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak. Znajdziecie na niej niektóre tylko inwestycje. Nie znajdziecie natomiast tu ani bloków ani zabudowy szeregowej. Po pierwsze takie inwestycje nie powstają w ciągu pięciu lat. Po drugie, wszelkie decyzje w tej kwestii wychodzą z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.
 
Reasumując. Jeśli ktoś mówi (w szczególności radny), że była to zmarnowana kadencja to ciężar odpowiedzialności powinien wziąć również na siebie. Ja z taką tezą się w każdym razie nie zgadzam. Wszystko, co zaplanowałem zrealizować w tej kadencji, a co uzależnione było od Urzędu, wykonałem z nawiązką. A, że nie było łatwo i miejscami dość nerwowo? No było...
 
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie popyt na święty spokój – mawiał Duńczyk, bohater filmu "Vabank" Juliusza Machulskiego... W najbliższych wyborach samorządowych, głos swój oddam na kandydatkę na Urząd Burmistrza - Małgorzatę Żebrowską-Piotrak. Nobody's perfect...
 
 
Marcin ETIENNE
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.