Relacja z obrad Komisji Społecznej

Obrady Komisji Społecznej w temacie ochrony zdrowia, w szczególności pomocy medycznej świadczonej na rzecz naszych mieszkańców.

https://youtu.be/REzgNOFGAfs?t=353  

Na pytania odpowiadali: Dyrektor NZOZ Łomianki - Pani Anna Lenart oraz Dyrektor SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - Pan Robert Lasota.

▶️ Część I. Wprowadzenie. Przybliżenie mieszkańcom oferty świadczonej przez placówki pomocy medycznej.

• 06'02" - Krótkie wprowadzenie Dyrektor NZOZ Łomianki, Pani Anny Lenart.
• 08'33" - Krótkie wprowadzenie Dyrektora SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, Szpitala Dziecięcego, Pana Roberta Lasoty.
• 21'14" - Działalność Przychodni Szpitalnej, nadesłane przez Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Panią Małgorzatę Załawę-Dąbrowską.

▶️ Część II. Pytania i odpowiedzi.

• 28'20" - "Czy państwo świadczą też usługi w zakresie pielęgniarki środowiskowej"? (AL, RL)

• 30'37" - "Jakim specjalistycznym sprzętem dysponują przychodnie? I jakie badania mogą być na nim wykonywane"? (RL, AL)

• 37'32" - "Czy osoby zarejestrowane w przychodni NZOZ Łomianki mogą skorzystać z usług świadczonych przez ginekologa"? (AL)

• 40'30" - "Wysoka temperatura, zawroty głowy, wysokie ciśnienie. Mieszkanka dzwoni do przychodni z prośbą o pomoc. Chce umówić się do lekarza. Otrzymuje odpowiedź, by zadzwoniła w kolejnym dniu o godz. 7:00 i zapisała się do lekarza, w dniu dzisiejszym brak numerków... Co w takim przypadku ma zrobić mieszkanka"? (AL, RL)

• 48'29" - "Gdzie w Łomiankach świadczona jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna"? "Gdy w święta dziecko dostanie wysokiej gorączki (jest ogólnie w złym stanie) to czy lepiej udać się do Nocnej Pomocy, czy do szpitala w Dziekanowie Leśnym"? (RL)

• 50'45" - "Dlaczego nie wszystkie badania laboratoryjne krwi (np. na tarczycę) są refundowane w ramach NFZ"? (AL)

• 52'08" - "Ilu pacjentów zarejestrowanych jest w przychodni w Polmo"? (AL)

• 55'30" - "W 2011 roku spontanicznie zawiązany przez mieszkańców naszej gminy Społeczny Komitet opieki nad Oddziałem Patologii Noworodków i Niemowląt w Szpitalu Dziecięcym, zorganizował Akcję „Wielkiej Wagi”. Z uzyskanych środków zakupiono m.in. wagi do ważenia noworodków, inhalatory, pulsoksymetry. Przekazano: koce, przewijaki, wyposażenie do trzech łazienek o łącznej wartości blisko 80 tys. zł. Jak dziś, po tych 12. latach wygląda Oddział Patologii Noworodków i Niemowląt"? (RL)

• 1:08'42" - "Senior, dowiaduje się, że ma wyznaczony roczny termin planowanej wizyty do wybranego lekarza. Ma wątpliwości, czy dożyje. Czy istnieje możliwość przyspieszenia takiej wizyty, by mieszkaniec miał poczucie, że ktoś go jeszcze próbuje ratować"? (AL, RL)

• 1:15'20" - "Z jednej strony NFZ narzuca Państwu pewne reguły. Z drugiej strony, w publicznej ochronie zdrowia brak jest miejsca na rywalizację. Czy w jakiś obszarach Państwa działalności istnieje współpraca pomiędzy placówkami w Łomiankach"? (RL, AL)

▶️ Część III. Podsumowanie.

• 1:20'25" - Problemy, plany na przyszłość (Dyrektor Robert Lasota).
• 1:41'56" - Plany na przyszłość (Dyrektor Anna Lenart).

Dziękuję Pani Dyrektor Annie Lenart oraz Panu Dyrektorowi Robertowi Lasocie za przyjęcie zaproszenia do udziału w obradach Komisji Społecznej. Życzymy Państwu wielu wdzięcznych pacjentów oraz sukcesów w realizacji planowanych przedsięwzięć.

Marcin ETIENNE

Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.