⚠️ BUDOWA vs IMPREZA DLA DZIECI

Miło mi poinformować, że 20.03 został rozstrzygnięty przetarg na "Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk przy ul. Waligóry" w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: AEROBAT Sp. z o.o. & KAFERO Sp. z o.o. W kwietniu mają rozpocząć się prace budowlane. Szacowana wartość zamówienia to 670.000 zł. Główny cel? Poprawa bezpieczeństwa, korzystającej z obecnego "boiska-klepiska", młodzieży.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
https://platformazakupowa.pl/file/get_new/9966e321cafe5069b5c0497081a5e08a.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/file/get_new/68df6c8a964f6fd70d5e2d3eec1cde3f.pdf

Z uwagi na kolizję terminów planowanej imprezy dla dzieci - "Szukamy Wielkanocnych Jajek" oraz wejścia wykonawcy na teren budowy, zwróciłem się z prośbą do Burmistrz Łomianek o uzgodnienie z wykonawcą możliwości skorzystania z boiska w dniu imprezy. Póki co... czekam na jakąkolwiek odpowiedź z Urzędu.

Marcin ETIENNE

Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.