Rezygnacja Sołtys z pełnionej funkcji

30 grudnia 2022 r. Sołtys Dziekanowa Bajkowego, Pani Monika Wenda, złożyła na ręce Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak rezygnację z pełnionej funkcji.
 
Doświadczony bezczynnością burmistrza poprzedniej kadencji, zapytałem Urząd, co zamierza w sprawie. Poniżej przedstawiam stanowisko Urzędu.
 
Szanowny Panie Radny, w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 stycznia 2023 roku informuję, że (...) zgodnie z Ordynacją Wyborczą dla Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (...) wybory zarządza Rada Miejska, która określa datę ich przeprowadzenia. W najbliższym czasie Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej projekt uchwały ww. sprawie.
 
Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego, przed nami wybory...
 
Marcin ETIENNE
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.