2.02 Konsultacje społeczne!

W dniach od 23 stycznia do 13 lutego 2023 r. przeprowadzone zostaną Konsultacje społeczne w temacie "projekt MPZP w rejonach: ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym, „Kiełpin Zachód” oraz ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego".
 
Informacje na temat konsultowanych projektów udzielane będą telefonicznie pod numerami (22) 888-98-51, (22) 768-62-35 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 18.
 
W czwartek 2 lutego 2023 r. o godzinie 17:00 w auli ICDS, ul. Staszica 2, zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Gminy Łomianki, podczas którego omówione zostaną rozwiązania proponowane w projektach konsultowanych planów.
 
Marcin ETIENNE
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.