Opóźnienia w realizacji inwestycji ZWiK

Poniżej otrzymana odpowiedź na złożoną do ZWiK Sp. z o.o. 7.11 interpelację.

✍️ Czy wydana przez Starostę 13.07 decyzja uprawomocniła się?

Decyzja Nr 678/GM/2022 z dnia 06.07.2022 r., która wpłynęła do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Łomiankach Sp. z o. o. dnia 13.07.2022 r. aktualnie nie jest prawomocna. Do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło odwołanie (czterech osób) od w/w decyzji i obecnie sprawą zajmuje się Wojewoda Mazowiecki w Warszawie.

✍️ Jakie prace prowadzi obecnie ZWiK na terenie Dziekanowa Bajkowego?

Aktualnie na terenie Dziekanowa Bajkowego prowadzone są działania mające na celu pozyskanie przez ZWiK praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane poprzez zastosowanie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Inwestycja na terenie ulicy Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki oraz Kota w Butach jest obecnie na etapie uzyskania decyzji:

  • nr 511/GM/2022 z dnia 12.05.2022 r. (decyzja stała się ostateczna i prawomocna w dniu 16.06.222 r. ) – dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • nr 678/GM/2022 z dnia 06.07.2022 r. (brak ostateczności w związku z odwołaniem się od decyzji czterech osób, aktualnie sprawa trafiła do Wojewody Mazowieckiego) – dot. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

Inwestycja na terenie ulicy Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka oraz Marii Kownackiej jest obecnie na etapie:

  • otrzymanie pisma z dnia 24.10.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego (aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji) – dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • uzyskania decyzji nr 957/GM/2022 z dnia 28.10.2022 r. (aktualnie oczekujemy na ostateczność) – dot. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

Marcin ETIENNE

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 03 kwiecień 2023 00:05
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.