Wnioski o dodatek do ogrzewania do 30.11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że jest organem właściwym do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dodatek do ogrzewania z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest:
 
? peletem drzewnym,
? drewnem kawałkowym,
? skroplonym gazem LPG,
? olejem opałowym,
 
otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku składa się na piśmie lub w formie elektronicznej (ePUAP) w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego do 30.11.2022 r.
 
Więcej na stronie www.lomianki.pl.
 
Marcin ETIENNE
Więcej w tej kategorii:
« Budowa ul. Marii Kownackiej
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.