23.04 | OPS będzie z nami!

2️⃣3️⃣-0️⃣4️⃣ | Podczas imprezy "Szukamy Wielkanocnych Jajek" Ośrodek Pomocy Społecznej będzie z nami!

 Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem w którym osoby i rodziny, które mają problemy mogą uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

W Ośrodku Pomocy Społecznej działają takie działy jak: dział świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych, dział pomocy środowiskowej gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc finansową, ale również pomoc w postaci pracy socjalnej czy psychologicznej w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny. Dodatkowo w Ośrodku można ubiegać się o przyznanie dodatków mieszkaniowych, Kart Dużej Rodziny i łomiankowskich kart dużej rodziny. Ośrodek jest także czynnie zaangażowany w pomoc Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Jest nam niezmiernie miło brać kolejny raz udział w tak ważnej imprezie dla Łomianek, jakim jest „Szukamy wielkanocnych Jajek”. Jest to okazja, aby móc się z Państwem spotkać i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a przede wszystkim jest to wspaniała zabawa z naszymi najmłodszymi mieszkańcami.

Dominika KOWALCZYK-PTASIŃSKA


 Центр Соціальної Допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej) - це місце, де люди та їх родини , які мають проблеми, можуть отримати підтримку та допомогу у вирішенні складних життєвих ситуацій, які вони не можуть подолати у мірі своїх можливостей, повноважень та браку власних ресурсів.

У ЦСД (OPS)є такі відділи, як: відділ виплат родинних та еліментів, відділ екологічної допомоги в яких жителі можуть отримати фінансову допомогу, а також допомогу у соціальній чи психологічній роботі в Пункті Кризового Втручання та Відділі Підтримки Дитини і Родини. Крім того Ви можете подати заявку на житлові надбавки, Картка Великої Родини(Kart Dużej Rodziny)та Лом'янковська карта великої родини. Центр також активно займається допомогою Україні у зв'язку з війною на території цієї країни.

Нам надзвичайно приємно в черговий раз брати участь у такій важливій події для Ломянок, в "Шукання Великодних Писанок". Це можливість зустрітися з Вами і задовольнити Ваші очікування, а перодусім, це гарна і весела забава з нашими наймолодшими жителями.

Dominika KOWALCZYK-PTASIŃSKA

Ostatnio zmienianywtorek, 12 kwiecień 2022 23:03
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.