Plac zabaw przy ulicy Waligóry otwarty

24 maja 2021 otwarty został plac zabaw przy ul. Waligóry. W związku z tym, że plac zabaw wymaga dodatkowych prac, należy liczyć się z tym, że będzie on, częściowo przynajmniej, wyłączany z użytkowania (zabezpieczenie betonowych krawężników i posadowienie karuzeli dla osób niepełnosprawnych). Poniżej korespondencja w niniejszej sprawie z Urzędem.

--------------------------

W nawiązaniu do uzyskanej odpowiedzi (BRM.0003.39.2021) na złożoną 11 maja br. interpelację dot. placu zabaw przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym informuję.

Ad. 1. Otwarty 24 maja plac zabaw według mojej oceny nie spełnia wymogów bezpieczeństwa z uwagi na zamontowane na placu ostre betonowe krawężniki okalające przestrzeń, na której wysypano piach. Między innymi ten problem zgłaszałem podczas spotkania na placu - 24.05. Od tego czasu (3 dni) otrzymałem już dwa zgłoszenia od opiekunów bawiących się tam dzieci o niebezpiecznych sytuacjach do których doszło już po otwarciu placu.

Z związku z powyższym Aby nie dewastować wykonanego progu i nie wyłączać drugi już raz placu zabaw z użytkowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się na placu dzieci, proponuję zamontować na istniejących krawężnikach gumowe nakładki typu flexi step. Dostępne na rynku różne szerokości i kolory nakładek. Bardzo ładne - zielone.

Czy mogę liczyć na to, że bez zbędnej zwłoki Urząd poprawi bezpieczeństwo bawiących się na placu dzieci i zabezpieczy krawężniki specjalnymi gumowymi osłonami?

Ad. 2. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w temacie montażu na placu zabaw przy ul. Waligóry karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnością na placu zabaw informuję. O montaż karuzeli wnioskowałem do budżetu wiele miesięcy temu. Prosiłem (również z prośbą zwracała się Pani Sołtys) o to, by karuzela taka uwzględniona została na etapie wykonywanego projektu placu. Pomimo to, pominięto nasze prośby i uwagi. Nie dopuszczono ani mnie, ani nikogo z członków Rady Sołeckiej do dyskusji w sprawie niniejszej inwestycji. Decyzje Urząd podjął arbitralnie bez żadnych konsultacji, choć od samego początku lokalizacja nowej karuzeli była Państwu wskazywana. Dziś otrzymuję informację o braku możliwości instalacji karuzeli dla osób niepełnosprawnych. Informuję Panią zatem, że osoby, które dokonywały oględzin 22 kwietnia br. nie dochowali należytej staranności w celu wykonania obmiaru i wpasowania urządzenia tak, by zachowane zostały wszystkie niezbędne strefy bezpieczeństwa wokół planowanej karuzeli.

Przesyłam do Biura Rady, jako załącznik do niniejszej interpelacji, projekt wykonany przez producenta zabawki - firmę Buglo Play Sp. z o.o. Warto zaznaczyć, że firma ta jest jednocześnie podmiotem rekomendującym określone strefy bezpieczeństwa dla wspomnianego urządzenia. Projekt oczywiście zakłada usunięcie dwóch starych zabawek (starej karuzeli oraz konika na sprężynie). Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, bo o tym akurat była mowa od samego początku. Projekt uwzględnia odległość od posadzonego drzewa, jak również wmontowany krawężnik oraz wszystkie inne zamontowane nowe urządzenia. Warto wspomnieć, że z dwóch ławek ustawionych - jedna z nich nie powinna stać w miejscu, w którym została ona ustawiona (niezgodność z projektem) drugą zaś, być może trzeba będzie o kilkadziesiąt centymetrów przesunąć w stronę bramy, co nie powinno stanowić większego problemu, jako, że i tak wymaga ona wypoziomowania.

Bardzo proszę o wyjaśnienie ostatniej uwagi cyt. "Wydział Inwestycji i Remontów proponuje montaż zabawki dla dzieci z niepełnosprawnością na innym placu zabaw w Gminie z większą dostępnością dla potrzebujących". Nie wydaje mi się, żeby dzieci z niepełnosprawnością ruchową zamieszkujące tereny Dziekanowa Bajkowego zyskały ową "większą dostępność" poprzez zmuszenie ich do przemieszczenia się poza teren Dziekanowa Bajkowego. Jednocześnie zapewniam Panią, że nie zapomnę o pozostałych sołectwach i gdy tylko pierwsza zabawka zamontowana zostanie na placu zabaw w Dziekanowie Bajkowym zawnioskuję o doposażenie innych placów zabaw (w miarę możliwości) w podobne urządzenia. W tym miejscu prośba o to, by modernizując istniejące place zabaw uwzględniono miejsca na ew. posadowienie zabawek dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Tak, by nie powtórzyły się problemy, jakie wystąpiły na placu zabaw w Dziekanowie Bajkowym.

Czy mogę liczyć na to, że bez zbędnej zwłoki dokończy Pani realizację zadania inwestycyjnego 2020/33 "Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową"?

    

Ad. 3. Przyznam, nie bardzo rozumiem zawartych w Pani odpowiedzi wątpliwości dot. zadania inwestycyjnego zatytułowanego: "Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry”. Wielokrotnie, od kilku już lat, wnioskuję do budżetu o realizację wspomnianego zadania. Wreszcie, pomimo braku woli ze strony Urzędu, zadanie to zostało (dzięki przychylności radnych) wpisane do budżetu. Jeśli zajrzy Pani do dowolnego ze złożonych przeze mnie wniosków to dowie się z niego, na jakie kluczowe kwestie (również te związane z bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników obecnego "boiska-klepiska") zwracam od lat uwagę. W skrócie: łapacze piłek, nierówne podłoże, stare drewniane rozpadające się bramki. Miło będzie, jeśli pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów wykażą się odrobiną twórczej inwencji i zaproponują dodatkowe rozwiązania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości użytkowanego przez młodzież terenu. Jeśli pracownicy kierowanego przez Panią Urzędu mieliby dodatkowe wątpliwości, chętnie wezmę udział w ewentualnym spotkaniu zorganizowanym z Panią Sołtys oraz członkami Rady Sołeckiej Dziekanowa Bajkowego.

Marcin ETIENNE

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 27 maj 2021 13:36
Więcej w tej kategorii:
« Zmiany Studium Życzenia Świąteczne »
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Kierunek: Administracja w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.