Zmiany Studium

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do projektu zmiany Studium w zakresie, w którym jest zmieniane, mieszkańcy mogą składać w nieprzekraczalnym terminie - do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej na internetowej stronie Urzędu.

Ostatnio zmienianywtorek, 20 kwiecień 2021 22:32
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Kierunek: Administracja w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.