Modernizacja placu przy Waligóry

Prace dotyczące modernizacji placu przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym nabrały tempa. Urządzenia zostały już przywiezione i posadowione. Pozostaje w tej chwili instalacja oświetlenia, ułożenie podłoża oraz uporządkowanie terenu.
 
Prace na placu zabaw
 
Urząd przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie złożonego przeze mnie wniosku do Budżetu Gminy na 2020 rok. W wyniku ogłoszonego przetargu (31.07), wyłoniono wykonawcę. Prace realizuje AS BUD Albert Śpiewakowski z siedzibą w Warszawie.
 
Pozostałości po starych urządzeniach...
 
7 października br. złożyłem wnioski do Budżetu Gminy na 2021 r. Wśród nich m.in. potrzebę doposażenia placu dodatkowo w urządzenia dla osób niepełnosprawnych. W czasach, gdy tak wiele mówi się o tolerancji i równości, wskazane byłoby zainstalowanie tego typu urządzeń na placu. Obecnie żaden plac zabaw na terenie gminy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Niech plac zabaw przy ul. Waligóry zapoczątkuje ten pozytywny trend...
 
Linia: Atlantis (symbol produktu: 50028)
Ostatnio zmienianysobota, 07 listopad 2020 00:28
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Kierunek: Administracja w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.