Fundusz sołecki na 2021 r.

21 września 2021 podczas Zebrania Wiejskiego Mieszkańcy podzielili przypadającą kwotę funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Uchwała 2/9/2020 Zebrania Wiejskiego ws podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.
Wniosek dot. podziału środków na 2021 rok.

Jednocześnie dokonano przesunięć środków niezrealizowanych w roku bieżącym.

Uchwała 1/9/2020 Zebrania Wiejskiego w sprawie przesunięć środków w 2020 r.
Wniosek dot. przesunięć środków w 2020 roku.

Marcin ETIENNE

Ostatnio zmienianypiątek, 16 październik 2020 23:06
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Kierunek: Administracja w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.