Łomianki! IDZIEMY DO WAS!

"Nowy stadion! Nowa zabawa! Łomianki! Idziemy do was!" - informacje tej treści pojawiły się pewnego dnia na tablicach osiedlowych, przystankach i witrynach sklepów. Czy to jedynie wróżba, czy już obietnica?

Łomiankowski "piłkarski poker"

18 XII 2014 r. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski wniósł autopoprawką pod obrady III Sesji Rady Miejskiej projekt uchwały, w którym zapisano nowe zadanie inwestycyjne "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej". Na terenie Gminy Łomianki są obecnie 2 boiska "Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej 73 i przy ul. Wiślanej, miejski stadion piłkarski przy ul. Fabrycznej 48, 3 boiska wielofunkcyjne - przy ulicy Akacjowej, Równoległej oraz w Kiełpinie, a także 4 boiska szkolne. W sumie ponad 10 boisk.

 
Źródło: http://lomianki.pl

Autorski pomysł Piotra Rusieckiego, byłego zawodnika i trenera klubu KS Łomianki, a obecnie zastępcy burmistrza, pomimo zapewnień, nie był poddany żadnym konsultacjom społecznym. Zaproszony na Komisję Społeczną prezes KS Łomianki p. Grzegorz Pachutko z rozbrajającą szczerością stwierdził, że inwestycja była konsultowana co prawda jedynie wśród jego podopiecznych, ale pomysł budowy obiektu zyskał wśród zawodników szeroką akceptację. Od tej pory też, wyraźnie wzmocniony p. Rusiecki rzekł otwarcie mawiać - "czy się komuś podoba, czy nie obiekt ten w Łomiankach powstanie".

I się zaczęło...

W Łomiankach... blady strach

W sierpniu 2013 r., pomimo protestów lokalnej społeczności, Urząd w Łomiankach zezwolił na zorganizowanie meczu  pomiędzy KS Łomianki a Polonią Warszawa. Meczu określonego mianem "wysokiego ryzyka". Straż Miejska, chodząc od drzwi do drzwi informowała mieszkańców o realnym zagrożeniu. Strażnicy prosili o zabezpieczenie swojego majątku i w miarę możliwości nie wychodzenie z domu. Mieszkańcy doskonale pamiętają zajścia, jakie towarzyszyły wspomnianej imprezie. Stąd ich obawy oraz determinacja w dążeniu do zatrzymania inwestycji. W mieście pojawiły się nawet złowieszcze ulotki "Nowy stadion! Nowa zabawa! Łomianki! Idziemy do was!".

 

Urząd stara się ukryć prawdziwe koszty inwestycji

Zadanie inwestycyjne (22/15) "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej" wprowadzone zostało do budżetu gminy autopoprawką burmistrza 18 grudnia 2014 r. Skromna kwota 150 tys. złotych i lakoniczne uzasadnienie "W 2015 roku planuje się wykonanie dokumentacji a następnie uzyskania pozwolenia na budowę". W lutym 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-18 burmistrz zarezerwował 6 mln. złotych na realizację tego zadania. W celu "uspokojenia nastrojów" w grudniu 2016 roku zmieniono nazwę zadania. Obecnie nazywa się ono "Przebudowa kompleksu boisk". Burmistrz zamierza wydatkować w tym roku na ten cel blisko 4 mln. złotych. W WPF jest już nie 6, a ponad 7 mln. złotych. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych wypłacono zawierając umowy cywilno prawne.

Dla uzmysłowienia, jak ogromna jest to kwota warto zwrócić uwagę, iż w budżecie na "Doświetlenie ulic, placów i dróg" zapisano w tym roku niecałe 1 mln. złotych.

Należy spodziewać się, że to jednak dopiero początek. Zakładając bowiem, że obiekt budowany jest perspektywicznie pod rozgrywki klubów III ligowych, zgodnie z podręcznikiem licencyjnym dostosowanie infrastruktury tzw. "kompleksu boisk" wymusi na burmistrzu uruchomienie kolejnych milionów (w załączeniu wspomniany podręcznik). 

Na wszelki wypadek nic nie mówi się również o ogromnych wydatkach związanych z utrzymaniem obiektu. Sprawa ta pozostaje nie bez znaczenia w kontekście bardzo niewielkiej ilości zawodników, którzy będą mogli korzystać z dobrodziejstw powstałej infrastruktury.

 

Dla kogo stadion piłkarski?

No właśnie. Dla kogo? Z oficjalnych informacji możemy się dowiedzieć, iż obiekt sportowy wznoszony jest dla łomiankowskiego klubu piłkarskiego KS Łomianki. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż formalnie klub KS Łomianki łączą z Łomiankami jedynie słowo "łomianki" w nazwie klubu oraz jego siedziba, która mieści się na terenie naszej gminy. KS Łomianki jest bowiem faktycznie organizacją pozarządową działającą na zasadach prywatnych podmiotów. Od lat Urząd (czyt. "Komisja Konkursowa") w ramach konkursów organizowanym dla organizacji pozarządowych przyznaje stowarzyszeniu KS Łomianki największe środki. W 2017 r. była to niebagatelna kwota 200.000 złotych, co stanowi 20% całego budżetu przeznaczonego na organizację zadań publicznych w 2017 r. Dla porównania, na WSZYSTKIE zadania na rzecz osób niepełnosprawnych burmistrz przeznaczył zaledwie 8%. Na ochronę i promocję zdrowia 2%, a na wypoczynek dzieci i młodzieży... 0%  

 

Jaka liga, takie zainteresowanie

Do napisania tego artykułu, przyznam, natchnął mnie widok kibiców meczu piłkarskiego IV ligi pomiędzy KS Łomianki a Mazovia Mińsk Mazowiecki. Wydarzenia promowanego na stronie internetowej Urzędu. Informacja o meczu wyparła nawet z urzędowego kalendarium  tak ważne spotkanie, jakim były konsultacje w sprawie planów miejscowych dla Dziekanowa Leśnego i Dziekanowa Bajkowego... Kibice w efekcie nie dopisali, a obie drużyny podzieliły się punktami.

 

 Marcin ETIENNE

Ostatnio zmienianyśroda, 23 sierpień 2017 17:02
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.