Spotkanie z Burmistrzem

Dnia 03 czerwca 2009 r. odbyło się pierwsze od wyborów spotkanie Rady Sołeckiej z Burmistrzem. Na spotkaniu przedstawiony został skład Rady Sołeckiej Dziekanowa Bajkowego. Przedłożyliśmy Panu Burmistrzowi sprawy, które najbardziej trapią mieszkańców naszego Osiedla.

Rozmowy nasze dotyczyły m.in:

 

  • Sposobu pozyskania informacji oraz map dot. stanu prawnego dróg Osiedla Bajkowego;
  • Mechanizmu przekazywania gruntów;
  • Modernizacji drogi opaskowej, w tym jej naprawy oraz doświetlenia;
  • Przeprawy dzieci na trasie Graniczka - Dziekanów Leśny (szkoła);
  • Rozbudowy oraz prac konserwacyjnych gminnego placu zabaw przy ul. Waligóry;
  • Przyszłorocznego podziału środków pomiędzy poszczególne Sołectwa;

Ustaliliśmy, iż w najbliższym czasie wystąpimy do Pana Burmistrza z oficjalnymi pismami, w których poprosimy o pomoc Urząd Gminy w załatwieniu tych jakże ważnych dla nas mieszkańców spraw.

Protokół ze spotkania Rady Sołeckiej z Panem Burmistrzem udostępnimy niebawem wszystkim osobom zarejestrowanym w naszym Serwisie.