Budżet’ 2014 dla Bajkowego

30 grudnia odbyła się ostatnia w 2013 roku, LVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Sesja poświęcona była m.in. uchwale budżetowej na 2014 rok.

Na początku grudnia radni mieli okazję zapoznać się z propozycjami przyszłorocznego budżetu. Pomimo złożonych przez mieszkańców wniosków żadne z nich nie zostały uwzględnione przez Burmistrza w budżecie na 2014 rok. Z otrzymanego w październiku pisma można przeczytać m.in., że „realizacja II etapu boiska możliwa będzie w przypadku zabezpieczenia wystarczających środków finansowych w planie budżetu” zaś „wykonanie ul. Wiklinowej możliwe będzie dopiero po wykonaniu infrastruktury wod-kan”.

W wyniku spotkań w ramach Klubów radnych wypracowane zostało porozumienie na temat kształtu przyszłorocznego budżetu. Radni zapisali w nim m.in. zadania inwestycyjne, które będą mogły być realizowane na terenie naszego sołectwa. W budżecie znajdzie się więc zadanie dotyczące realizacji II etapu dwufunkcyjnego boiska (80.000 zł.) a także w ramach otwarcia nowego zadania inwestycyjnego – odwodnienie ul. Wiklinowej (10.000 zł.). Symboliczna kwota przypisana do zadania ma na celu umożliwienie wprowadzenia go do budżetu na 2014 rok.

zalane 1 zalane 2
Zdaniem wiceburmistrza Piotra Rusieckiego - "nie ma uzasadnienia ekonomicznego jakakolwiek przebudowa ulicy Wiklinowej"...

Jeśli tylko burmistrz rozpocznie prace wod-kan w ulicy Wiklinowej możliwe będzie dokonanie stosownych przesunięć w ramach tzw. „wolnych środków”. W przeciwnym razie należałoby zadbać, by z wspomnianych „wolnych środków” zabezpieczona została kwota na remont ul. Wiklinowej. W propozycjach do budżetu utrzymane zostało również zeszłoroczne niezrealizowane dotąd zadanie – budowa oświetlenia w ul. Bolka i Lolka (66.000 zł.).

Złożone podczas LVI sesji Rady Miejskiej wnioski do budżetu na 2014 rok.

Marcin ETIENNE


Z ostatniej chwili...

W ostatnim numerze gazety Łomiankowska.pl z 10 stycznia br. (Nr 42) wiceburmistrz Piotr Rusiecki poświęcił inwestycjom na terenie naszego sołectwa "aż dwa" akapity. Uprzedza m.in już dziś mieszkańców, iż propozycje radnych w odniesieniu do inwestycji Dziekanowa Bajkowego będą niemożliwe do zrealizowania gdyż "nie ma uzasadnienia ekonomicznego jakakolwiek przebudowa tej ulicy przed budową sieci (wod-kan)". Burmistrz kwestionuje również sens realizacji budowy II etapu inwestycji związanej z boiskiem przy ul. Waligóry.

Przypominam Państwu, a może raczej Burmistrzowi Tomaszowi Dąbrowskiemu, że niemal równo 2 lata temu (25 lutego 2012 r.) podczas zebrania sołeckiego złożył on mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego obietnicę, iż "modernizacja ul. Wiklinowej wraz z instalacją odwodnienia będzie realizowana". W ślad za złożoną obietnicą w lipcu wykonany został już nawet projekt przebudowy ul. Wiklinowej, na który wydatkowane zostały z budżetu gminy bardzo konkretne środki. Zaangażowane zostały również środki w wykonanie dokumentacji projektowej I i II etapu boiska. I etap zrealizowany został na jesieni zeszłego roku.

Czy pomimo niekrytej niechęci p. Piotra Rusieckiego wobec mieszkańców Dziekanowa Bajkowego, Burmistrz Łomianek p. Tomasz Dąbrowski wywiąże się ze złożonych mieszkańcom zobowiązań? Czas pokaże...