Spotkanie z Panem Burmistrzem

W dniu 02 07 2013 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Sołeckich i Rad Osiedli z Panem Burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Skarbnik, która omówiła zasady wydatkowania funduszy sołeckich i osiedlowych. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż zostały zakwestionowane fundusze przekazane na spotkania integracyjne w sołectwach. Fundusz sołecki w roku 2014 w całości musi zostać przeznaczony na inwestycje poprawiające warunki bytowe mieszkańców, poprawa infrastruktury w osiedlu (sołectwie). Pani skarbnik zaproponowała, aby przy organizowaniu imprez integracyjnych bazować na „spotkaniach składkowych”. W związku z powyższym proszę o zastanowienie się, na jaki cel możemy spożytkować nasz fundusz sołecki. Propozycje proszę kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W kolejnym punkcie omówiona została tak zwana „ustawa śmieciowa”. Pani Katarzyna Wrońska z referatu gospodarki odpadami i ochrony środowiska przedstawiła harmonogram odbioru śmieci, oraz sposób ich wystawiania:

  • Śmieci będą odbierane od godz. 7:00 do 20:00
  • Należy wystawić worek ze śmieciami na drogę w dniu odbioru o godz. 7:00 zgodnie z obowiązującym danego dnia rodzajem odpadów.

NIE wystawiamy wszystkich rodzajów śmieci w tym samym dniu.

  • Worki na odpady można odbierać w Urzędzie Miasta, będą również dostarczane do domów przez firmę SITA. Na chwilę obecną można także korzystać z własnych worków.
  • Po 10 lipca będą dostarczane pojemniki na odpady 240 l. O ile do końca lipca nie otrzymają Państwo pojemników należ zgłosić zaistniałą sytuacje do Urzędu Miasta.
  • GPSZOK- Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Brukowej obok oczyszczalni ścieków. Jednak na chwilę obecną z powodu rozpisania ponownie przetargu, punkt nie funkcjonuje. Pomimo tego zostaną wystawione w tym miejscu dyżurne kontenery, z których można korzystać w awaryjnych sytuacjach.

Pan Burmistrz prosi wszystkie osoby, które nie złożyły jeszcze deklaracji o dopełnienie tego obowiązku.

Rozpoczyna się również kontrola prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wszystkich posesji, których mieszkańcy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji, przez co nie są ujęci w systemie odbioru śmieci.

Podatek za odbiór odpadów należy zapłacić do dnia 15 każdego miesiąca.

  • W płaty gotówkowe dokonujemy w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Szpitalnej 8 lub ul. Staszica 2 lub przelewem na nr konta 89 8009 0007 0000 1658 2001 0115.