Referendum 6 września - jak oddać ważny głos?

W pierwszą niedzielę września (6 września) Polacy wezmą udział w ogólnokrajowym referendum. Trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć "tak" lub "nie", będą dotyczyć: jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii oraz interpretacji zasad prawa podatkowego.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6:00 do 22:00. Zagłosować może każda osoba mająca 18 lat i pełnię praw publicznych. Osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców. W lokalu wyborczym należy wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Nie musi być to dowód osobisty. Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania z trzema pytaniami:

  • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Obecnie w wyborach do Sejmu RP obowiązuje ordynacja proporcjonalna. Preferencje wyborców przeliczane są na mandaty dla danej partii. W przypadku wysokiego wyniku w danym okręgu, z jednej listy może zostać wybranych kilku posłów. Gdyby wprowadzono JOW-y (Jednomandatowe Okręgi Wyborcze) w wyborach do Sejmu, Polskę należałoby podzielić na 460 okręgów o zbliżonej wielkości. Daje to średnio ok. 67 tysięcy wyborców w jednym okręgu. Wygrywa ten kandydat, który w danym okręgu uzyskał najwyższą liczbę głosów.

  • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Jednym ze źródeł zasilania budżetu danej partii jest dotacja otrzymana od państwa. W zależności od wyborczego wyniku danej partii. Za jeden ważny głos oddany na daną partię przysługuje określona dotacja. Do ogólnego wyniku nie przekraczającego 5%, jest to niespełna 5,8 zł za jeden głos. Kwota ta systematycznie spada. I tak przy uzyskaniu poparcia powyżej 30%, dana partia za jeden głos otrzyma około 90 groszy. Jedyny warunek to osiągnięcie minimum 3 % poparcia. Rocznie na partie polityczne, w ramach dotacji, wydajemy ponad 50 mln zł.

  • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Pytanie wydaje się być formalnością. Wyborcy mają zdecydować, czy w spornych kwestiach z instytucjami podatkowymi, ostateczne rozstrzygnięcie będzie korzystne dla danej instytucji, czy dla osoby zaskarżającej na przykład decyzję administracyjną.

Głos oddajemy, stawiając znak "x" w kratkę obok odpowiedzi "tak" lub "nie". Głos będzie ważny tylko wtedy, gdy zakreślimy jedną odpowiedź przy każdym z pytań. Jeżeli na jedno z nich nie odpowiemy lub zaznaczymy dwie odpowiedzi to głos będzie nieważny, ale tylko dla tego jednego pytania. Jeśli chcemy oddać głos w innym niż przypisany lokalu obwodowej komisji, należy do 1 września złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której znajduje się nowy lokal. Można też do 4 września ze swojego urzędu gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym lokalu referendalnym.
PKW informuje też o możliwości głosowania za granicą. Do 3 września wystarczy powiadomić mailowo albo telefonicznie właściwego konsula. Uczestniczyć w referendum za granicą możemy też okazując zaświadczenie o prawie do głosowania pobrane z urzędu gminy. Cisza wyborcza obowiązywać będzie od 4 września od godz. 24:00. Wyniki referendum będą ważne, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa osób uprawnionych do głosowania.

Źródło: Radio Gdańsk

Państwowa Komisja Wyborcza informuje też o możliwości głosowania za granicą. Do 3 września wystarczy powiadomić mailowo albo telefonicznie właściwego konsula. Uczestniczyć w referendum za granicą możemy też okazując zaświadczenie o prawie do głosowania pobrane z urzędu gminy. Cisza wyborcza obowiązywać będzie od 4 września od godz. 24:00. Wyniki referendum będą ważne, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa osób uprawnionych do oddania głosu.

Czytaj więcej: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/28196-ostatnie-dni-przed-referendum-wyjasniamy-jak-oddac-wazny-glos.html

Do zobaczenia 6 IX przy urnach wyborczych!
Marcin ETIENNE

W pierwszą niedzielę września Polacy wezmą udział w ogólnokrajowym referendum. Trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć "tak" lub "nie", będą dotyczyć jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii oraz interpretacji zasad prawa podatkowego. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6:00 do 22:00. Zagłosować może każda osoba mająca 18 lat i pełnię praw publicznych. Osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców. W lokalu wyborczym należy wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Nie musi być to dowód osobisty. Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania z trzema pytaniami: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Głos oddajemy, stawiając znak "x" w kratkę obok odpowiedzi "tak" lub "nie". Głos będzie ważny tylko, jeśli zakreślimy jedną odpowiedź przy każdym z pytań. Jeżeli na jedno z nich nie odpowiemy lub zaznaczymy dwie odpowiedzi to głos będzie nieważny, ale tylko dla tego jednego pytania. Jeśli chcemy oddać głos w innym niż przypisany lokalu obwodowej komisji, należy do 1 września złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której znajduje się nowy lokal. Można też do 4 września ze swojego urzędu gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym lokalu referendalnym.

Czytaj więcej: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/28196-ostatnie-dni-przed-referendum-wyjasniamy-jak-oddac-wazny-glos.html
W pierwszą niedzielę września Polacy wezmą udział w ogólnokrajowym referendum. Trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć "tak" lub "nie", będą dotyczyć jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii oraz interpretacji zasad prawa podatkowego. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6:00 do 22:00. Zagłosować może każda osoba mająca 18 lat i pełnię praw publicznych. Osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców. W lokalu wyborczym należy wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Nie musi być to dowód osobisty. Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania z trzema pytaniami: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Głos oddajemy, stawiając znak "x" w kratkę obok odpowiedzi "tak" lub "nie". Głos będzie ważny tylko, jeśli zakreślimy jedną odpowiedź przy każdym z pytań. Jeżeli na jedno z nich nie odpowiemy lub zaznaczymy dwie odpowiedzi to głos będzie nieważny, ale tylko dla tego jednego pytania.

Czytaj więcej: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/28196-ostatnie-dni-przed-referendum-wyjasniamy-jak-oddac-wazny-glos.html
Więcej w tej kategorii:
« Wybory Prezydenckie