XXXIX Sesja Rady Miejskiej (25.01.2018)

Podjęte uchwały:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 424 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na lata 2018 do 2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 - 2025

w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sparwie dofinansowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnegowprowadzonego ustawą - Prawo ogólnoświatowe
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/439/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe"
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/251/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski

Komentarzem do pięciu ostatnich projektów uchwał niech będzie artykuł Pani Elżbiety Chialastrii: "Ludzie wam tego nie zapomną!". Projektowana tzw. "mała obwodnica" spowoduje wyburzenia domów w Dziekanowie Polskim, a dodatkowo wpuści ruch do Łomianek z terenu Łomna Las, w którym zaplanowana została budowa centrów handlowych outlet.