XXXVII Sesja Rady Miejskiej (14.12.2017)

Podjęte uchwały:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na lata 2018 do 2020 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025 

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Śródmieście” 

w sprawie opłaty targowej 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki 

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

 

Komentarz...

Ponownie już w budżecie gminy na 2018 rok nie znalazły się żadne z wnioskowanych przeze mnie zadań. Dlatego też opowiedziałem się przeciw zarówno projektu uchwały budżetowej, jak też Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. Złożony przeze mnie wniosek do Budżetu na 2018 r.

Łomianki Info na temat Budżetu na 2018 r. - "Budżet Łomianek 2018 r. przyjęty"

Opłata targowa. Głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego podjęto uchwałę dotyczącą opłaty targowej związanej ze sprzedażą pojazdów, które wystawiane są do zbycia przez ich właścicieli i pozostawiane NA TERENIE GMINY z zatkniętą informacją o ich sprzedaży. Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Łomianek. Koncepcją nowej opłaty ma być zdaniem Urzędu - "uporządkowanie przestrzeni publicznej w Łomiankach"... Co to oznacza w praktyce? 2 przykłady poniżej.

1. Możesz pozostawić legalnie przy ulicy Warszawskiej koparkę, którą chcesz sprzedać np. za 250 tys. zł. Możesz legalnie zająć przy tym 4 miejsca parkingowe. Musisz jedynie przykleić kartkę "NA SPRZEDAŻ" oraz liczyć się z tym, że nałożona zostanie na ciebie opłata dzienna wysokości 40 zł.

2. Możesz pozostawić u siebie na prywatnej działce malucha z przyklejoną kartką "NA SPRZEDAŻ", ale musisz się liczyć, że jeśli zauważy to strażnik miejski to nałoży na ciebie opłatę 25 zł. dziennie.

Dlatego właśnie zagłosowałem przeciwko takiemu kuriozum...