XXXIV Sesja Rady Miejskiej (26.10.2017)

Podjęte uchwały:

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łomianki do współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego Gminę Łomianki I strefą biletową
w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Łomianki 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pod sklep sportowy oraz pomieszczenia pod magazyn znajdujące się na pierwszym piętrze w części sportowej budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach przy ul. Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą. 

Komentarz...

Z uwagi na ograniczenie swobody prowadzenia działalności zakładów gastronomicznych podczas procedowania nad uchwałą dotyczącą "dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Łomianki" zaproponowałem wydłużenie czasu pracy tych firm o dwie godziny, czyli do 0:00. Głosami radnych burmistrza zgłoszony przeze mnie wniosek upadł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy. Cieszy fakt, że plany dla Dziekanowa Bajkowego zostały przyjęte. Wątpliwości mieszkańców budzić może jedynie sztampowe podejście do sporządzonego planu jak również skala odrzuconych przez burmistrza uwag. 90% z nich zostało bowiem odrzuconych. Głosowanie nad uchwałą poprzedziło wystąpienie Naczelnik Wydziału Ładu Przestrzennego Doroty Gadomskiej, która przeczytała i omówiła wszystkie odrzucone uwagi. Tuż przed rozpoczęciem procedowania nad uchwałą, obrady sesji opuścili Burmistrz Tomasz Dąbrowski, jego zastępca Piotr Rusiecki oraz prawnik urzędu.