Logo
Wydrukuj tę stronę

Ustawa śmieciowa w pytaniach i odpowiedziach…

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana dotyczy w głównej mierze przejęcia przez Gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania odpadów komunalnych.

Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r.

kosze

Ile zapłacimy za nasze śmieci?

17 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Łomiankach przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 216/ 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty. Przyjęto następujące miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych:

1. Opłata za wywóz śmieci posegregowanych wynosi 8 zł. od osoby (wobec zaproponowanej pierwotnie przez burmistrza kwoty 15 zł.).
2. Opłata za wywóz śmieci nie-segregowanych wynosi 15 zł. od osoby (wobec zaproponowanej pierwotnie przez burmistrza kwoty 30 zł.)

Przykład:

rodzina 3 osobowa - odpady posegregowane = 3 x 8 zł = 24 złotych/miesięcznie
rodzina 3 osobowa - odpady nieposegregowane = 3 x 15 zł = 45 złotych/miesięcznie

Termin składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi upłynął 28 lutego br. Jednakże z uzyskanych informacji wynika, iż deklaracje te można składać w Urzędzie nadal.

Odpady w pytaniach i odpowiedziach:

P: Mam podpisaną w chwili obecnej umowę z firmą X na odbiór odpadów z mojej posesji. Co się stanie po 1 lipca 2013 roku?
O: Do dnia 1 lipca należy rozwiązać umowę z dotychczasową firmą odbierającą odpady.

P: Czy pojemniki na śmieci dostarczy mi firma, czy muszę pojemniki takie sama zapewnić? Czy w przypadku segregacji śmieci muszę posiadać na terenie posesji 4 pojemniki?!
O: Na obszarach zabudowy jednorodzinnej będzie obowiązywał system mieszany tj. pojemnikowo-workowy. Niesegregowane, w tym pozostałości po segregacji, składowane będą do pojemników 240 l. dostarczonych przez firmę. Ta sama firma dostarczać będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb 120 l. worki na odpady segregowane. Przy czym odpady te będą gromadzone łącznie: papier, metal, plastik i szkło. To oznacza, iż nie będzie obowiązku segregacji tych odpadów w osobnych workach.

P: Jak często będą wywożone śmieci z mojej posesji?
O: Odpady niesegregowane odbierane będą dwa razy w miesiącu. Odpady segregowane 1 raz w miesiącu.

P: W jaki sposób odbierane będą ode mnie odpady tzw. „zielone”?
O: Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów odbierane będą w okresie od maja do listopada jeden raz w miesiącu.

P: W jaki sposób będą odbierane ode mnie odpady tzw. „wielkogabarytowe” oraz odpady budowlano-remontowe?
O: Odpady wielkogabarytowe można będzie osobiście dostarczać do GPSZOK (Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Odpady budowlano-remontowe, z remontów prowadzonych we własnym zakresie, będzie trzeba również bezpośrednio dostarczać do GPSZOK.

P: W miejscu, w którym mieszkam nie posiadam meldunku. Czy system „śmieciowy” mnie również obowiązuje?
O: Tak.

P: W miejscu, w którym mieszkam prowadzę działalność gospodarczą. Jak wygląda sprawa opłaty w moim przypadku?
O: Twoja firma powinna posiadać dodatkowo podpisaną umowę na odbiór odpadów.

Marcin ETIENNE

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.