Deklaracje do 28 lutego!

Urząd Miejski w Łomiankach przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje składają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełnione deklaracje należy składać w biurze podawczym Urzędu przy ul. Warszawskiej 115. Termin złożenia deklaracji upływa 28 lutego 2013 r. Formularze deklaracji można uzyskać w Urzędzie przy ul. Warszawskiej 115 lub Warszawskiej 71.

Druk deklaracji.