Zmiany Studium

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do projektu zmiany Studium w zakresie, w którym jest zmieniane, mieszkańcy mogą składać w nieprzekraczalnym terminie - do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej na internetowej stronie Urzędu.

Ostatnio zmienianywtorek, 20 kwiecień 2021 22:32