Działania ZWiK Sp. z o.o. w ramach PROW 2014-2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przygotował wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 zakładający budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w następującym zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dziekanowie Leśnym Szpital i osiedle mieszkaniowe przyszpitalne oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach:

- Baśniowej,
- Sienkiewicza,
- Kopciuszka

i w drodze technicznej DK7".

Na II/III kwartał 2020 r. planowany jest termin podpisania umowy ?

Marcin ETIENNE