Fundusz sołecki na 2020 r. przyjęty!

17.09.2019 r. na Zebraniu Wiejskim Mieszkańców podjęli uchwałę w sprawie podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. W zebraniu udział wzięło 34 mieszkańców, a ponadto: wiceburmistrz Paweł Bohdziewicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów - Maciej Sitkiewicz, Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego - Piotr Kowalski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Piotr Kaczmarczyk oraz pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją do rozdysponowania mieliśmy kwotę 59.013,70 zł. Mieszkańcy na zebraniu zdecydowali się dokonać podziału środków w następujący sposób:

  1. Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci "Szukamy Wielkanocnych Jajek" - 6.000,00 zł.
  2. Jesienna impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa - 4.000,00 zł.
  3. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim - 5.000,00 zł.
  4. Współfinansowanie budowy wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim - 8.000,00 zł.
  5. Zakup lamp solarnych na potrzeby doświetlenia ulic Dziekanowa Bajkowego - 30.000,00 zł.
  6. Środki na działalność statutową Rady Sołeckiej - 3.613,00 zł.
  7. Pieniądze na wynajem magazynu pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do sołectwa - 2.400,00 zł.


Marcin ETIENNE


Informacja o wysokości przypadających środków w ramach FS na 2020 r.
Protokół z Zebrania Wiejskiego

Uchwała Nr 1/09/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie podziału środków FS
Wniosek sołectwa w sprawie środków funduszu sołeckiego