Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej

23 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w auli widowiskowej ICDS (ul. Staszica 2) odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na kadencję 2018-2023. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie,
Marcin ETIENNE

Ostatnio zmienianypiątek, 16 listopad 2018 18:52